misa-anime
ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่1-67 (จบ) | พากย์ไทย [ซีรี่ย์เกาหลี]

คะแนน : No rating

ความละเอียดภาพ : HD 720p

สถานะ :

ปีที่ฉาย : 2015

ประเภท : ซีรี่ย์พากย์ไทย

ซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Hwa Jung Princess of Light ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ เป็นซีรี่ย์เกียวกับองค์หญิงจองมยอง พระราชธิดาของพระมเหสีอินมกกับพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์ลำดับที่ 14 แห่งราชวงศ์โชซอน หลังจากที่พระเจ้าซอนโจสิ้นพระชนม์ องค์ชายควังแฮ (ชาซึงวอน) ซึ่งในขณะนั้นเป็นองค์รัชทายาทจะต้องขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ต่อไป แต่เหล่าขุนนางบางส่วนกลับรวมกลุ่มหารือกันเกี่ยวกับการที่จะทำให้องค์ชายยองชาง ซึ่งเป็นสายเลือดโดยตรงของพระมเหสีอินมกได้ขึ้นครองราชย์แทน.

ตอนของ "ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่1-67 (จบ) | พากย์ไทย"

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 50 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 52 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 53 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 54 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 55 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 56 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 57 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 58 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 59 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 60 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 61 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 62 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 63 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 64 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 65 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 66 พากย์ไทย

ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์ ตอนที่ 67 พากย์ไทย (จบ)

กำลังโหลด...